24-11-2016 – materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentacje uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)