25-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
WEG 1 - szalowanie wieńca na konstrukcji stalowej między osiami D i E
WEG-2 - prace zbrojarskie i ciesielskie na wieńcach konstrukcji stalowej
WS-5 - próby szczelności kanałów na kanalizacji deszczowej.