25-07-2019 - warstwa ścieralna

Wykonawca układa warstwę ścieralną na drodze obsługującej L20 oraz drodze gminnej DP1312W przy obiekcie WD-13 w miejscowości Gocław.