27-12-2017 - prace przy PP-1

Trwa montaż przejścia podziemnego dla pieszych [PP-1] w miejscowości Lubice, km. 29+850.