28-04-2017 - prace przygotowawcze

Trwają prace przygotowawcze w trzech miejscach czasowego składowania materiałów sypkich oraz mieszanek niewiązanych:
- plac nr 1 - wjazd w km. 37+030 (w miejscowości Lipówki - strona prawa)
- plac nr 2 - wjazd w km. 34+150 (w miejscowości Puznówka- strona prawa)
- plac nr 3 - wjazd w km. 32+622 (w miejscowości Gocław - strona lewa).