28-08-2018 - przełożenie ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą P14

W dniu dzisiejszym wdrożono przełożenie ruchu na drogę P-14. Równocześnie zamknięto ruch na drodze krajowej DK17 od od km 30+200 do km 34+100.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.