28-11-2018 - nasypy

Trwają prace nad nasypem pod trasę główną S17 przy obiekcie WS-5 w miejscowości Lubice (od km 29+800 do km 30+100).