29-11-2019 - oznakowanie pionowe

Wykonawca zakończył prace nad oznakowaniem docelowego oznakowania pionowego trasy głównej S17.