30-08-2019 - roboty drogowe

Wykonawca kontynuuje prace nad humusowaniem pasa rozdziału oraz profilowaniem skarp.