31-01-2018 - WEG -1 montaż konstrukcji stalowej

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632). Obecnie montowane jest przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.