31-01-2019 - prace na obiekcie WD-14

Wykonawca kontynuuje montaż desek gzymsowych na murach oporowych na obiekcie WD-14 w miejscowości Puznówka (km 35+691) - oś 1.