31-03-2017 - projekt wykonawczy

Wykonawca złożył do weryfikacji wielobranżowe projekty wykonawcze.