31-05-2019 - prace przy PP-1

Wykonawca zakończył betonowanie wieńca konstrukcji stalowej PP-1 w miejscowości Lubice (km 29+850).