15-03-2019 - roboty drogowe

Wykonawca kontynuuje prace nad nasypem trasy głównej S17 w miejscowości Lubice od km 29+650 do km 29+750 jezdnia lewa i prawa, oraz od km 30+450 do 30+700 jezdnia lewa.

07-03-2019 - roboty na budowie

Wykonawca odprowadza wody powierzchniowe z placu budowy oraz rozpoczął przygotowania budowy do robót ziemnych.
Kontynuowane są roboty na obiektach mostowych: WD-15, WEG-1, WEG-2.

28-02-2019 - zmiana oganizacji ruchu

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:30 została wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Zmiana polega na przełożeniu ruchu z trasy DK17 nadrogę P14 przez wiadukt WS-5 nad torami w miejscowości Lubice (od km 28+500 do km 30+700).

23-02-2019 - planowane zmiany organizacji ruchu

W dniu 27.02.2019 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie  zmiany organizacji ruchu w km 33+000 - 33+800. Istniejący zjazd na Gocław zostanie przeniesiony w poprzednie miejsce.

Natomiast w dniu 28.02.2019 r. zaplanowano uruchomienie odcineka drogi P14 przez wiadukt WS-5 w miejscowości Lubice.

08-02-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na przejściach dla dużych zwierząt.

Na obiekcie WEG-1 trwają prace ciesielsko-zbrojarskie na konstrukcji stalowej, natomiast na obiekcie WEG-2 wieńcy konstrukcji stalowej.

25-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
WEG 1 - szalowanie wieńca na konstrukcji stalowej między osiami D i E
WEG-2 - prace zbrojarskie i ciesielskie na wieńcach konstrukcji stalowej
WS-5 - próby szczelności kanałów na kanalizacji deszczowej.

Strony