23-12-2019 - oddanie odcinka do ruchu

Z odcinka S17 Kołbiel - Garwolin już korzystają kierowcy. Dwujezdniową drogą ekspresową można przejechać od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina.

21-12-2019 - odbiory obiektów

Obecnie powstaje przewiązka umożliwiająca wjazd od Warszawy i zjazd na jezdnię w kierunku Lublina. Cały czas trwają odbiory. – Udostępnienie tej trasy do ruchu związane jest z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowane oddanie dwóch jezdni jest na 23.12.2019 r.

23-11-2019 - MOP-Pilawa

Wykonawca zakończył prace nad strefą rekreacyjną, Kontynuowane są roboty nad budynkiem oraz prace ziemne - humusowanie.