21-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu wczorajszym o godzinie 12:00 została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch został przełożony na docelową drogę dojazdową P17.

15-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu 20.12.2018 r. o godzinie 12:00 planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch zostanie przełożony na docelową drogę dojazdową P17.
[SCHEMAT]

28-11-2018 - nasypy

Trwają prace nad nasypem pod trasę główną S17 przy obiekcie WS-5 w miejscowości Lubice (od km 29+800 do km 30+100).

21-11-2018 - nawierzchnia betonowa

Do dnia 20.11.2018 r. została ułożona nawierzchnia betonowa na jezdni prawej trasy głównej S17:
- od km 32+700 do km 34+160
- od km 35+000 do km 35+750.

15-11-2018 - pochówek Powstańców Styczniowych

W dniu dzisiejszym odbył się pochówek szczątków dziewięciu powstańców styczniowych.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Gocławiu o godzinie 12:30. Następnie szczątki zostały złożone w grobie na pobliskim cmentarzu.