15-11-2018 - pochówek Powstańców Styczniowych

W dniu dzisiejszym odbył się pochówek szczątków dziewięciu powstańców styczniowych.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Gocławiu o godzinie 12:30. Następnie szczątki zostały złożone w grobie na pobliskim cmentarzu.

25-10-2018 - ustroje nośne i WEG-2

Wykonawca zakończył prace nad ustrojami nośnymi na wszystkich obiektach inżynierskich

Rozpoczęto zasypkę ścianek fundamentowych obiektu WEG-2 w miejscowości Miętne w km 40+236.

18-10-2018 - próbny odcinek z nawierzchni betonowej

Informujemy, iż dzisiaj został wykonany odcinek próbny nawierzchni z betonu cementowego. Celem wykonania odcinka było przeprowadzenie weryfikacji złożeń Wykonawcy (Budimex S.A.) w kwestii poprawności przyjętych materiałów, założonej technologii wykonania robót oraz zgodności z zapisami STWIORB.