25-10-2019 - roboty branżowe

Wykonawca kontynuuje prace w branżach:
-teletechnicznej - montaż studni teletechnicznych
-melioracyjnej - przebudowa rowu Mel-5, montaż wylotów z drenażu
- elektroenergetycznej - montaż opraw oświetlenia oraz złączy kablowych zasilania.

12-10-2019 - roboty drogowe

Wykonawca nadal prowadzi prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drugiej jezdni trasy głównej S17.