24-03-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 24-03-2017 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na potrzeby budowy wjazdu/wyjazdu na plac budowy
w miejscowości Lipówki (km 36+963) w gminie Pilawa.
Zostanie wprowadzone oznakowanie dla zabezpieczenia robót. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Przewidywany czas prowadzenia robót i funkcjonowania zjazdu: 01.03.2017 r- 30.04.2019 r.

03-03-2017- prace nad projektem wykonawczym

Nadleśnictwo Garwolin porządkuje teren po wycince drzew.

Wykonawce opracowuje:
-    plany warstwicowe,
-    przekroje poprzeczne,
-    opisy techniczne do zakończonego projektu przepustów drogowych.

17-02-2017 – kolejne STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA w Lublinie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Garwolin trwa wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie inwestycji oraz ich uprzątnięcie.

10-02-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 14-02-2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas wycinki drzew. Prace prowadzone będą na drodze DK17 od miejscowości Gocław (km 31+100) do miejscowości Miętne (km 40+915). Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

03-02-2017 - wycinka drzew

Trwa wycinka drzew na terenie Lasów Państwowych przeznaczonym pod inwestycje przez Nadleśnictwo Garwolin.

Strony