24-11-2016 – materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentacje uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

17-11-2016 trwa weryfikacja materiałów na ZOPI

07.11.2016 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był Projekt Budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

08-11-2016 zmiana organizacji ruchu w miejscowości Lipówki

Na czas zamknięcia drogi równoległej do linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna.
Zmiana zostanie wprowadzona 08.11.2016 r. na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 17 z drogą wojewódzką DW 805 w miejscowości Lipówki.

04-11-2016 posiedzenie ZOPI

07.11.2016 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy Decyzję z dnia 19.09.2016 roku od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie i Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Siedlcach z dnia 11.10.2016 roku. Oba dokumenty wskazują sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych. Poniższa tabela wskazuje na których stanowiskach mają zostać przeprowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe i jaką powierzchnię winny objąć a które stanowiska zostaną objęte ścisłym nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych.

24-09-2016 postęp prac

Trwają prace nad Projektem Budowlanym w branżach: drogowej, mostowej oraz w pozostałych m.in w branży sanitarnej i branży elektrycznej.

16-09-2016 Wiadukt Kolejowy

W związku z zaprojektowanym wiaduktem kolejowym na przecięciu drogi ekspresowej S17 z linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków trwają prace projektowe dotyczące tymczasowego rozwiązania organizacji ruchu. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna odnośnie budowy tymczasowego obiektu na czas budowy wiaduktu na odcinku pomiędzy stacjami Pilawa i Stoczek Łukowski.

12-08-2016 postę prac

Trwają prace projektowe konstrukcji nawierzchni.

Uzupełniana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna przez Wykonawcę.Odbywają się prace terenowe i laboratoryjne, przygotowywana jest dokumentacja.

Opracowywane są projekty podziału nieruchomości.

Strony