27-01-2017 - pozwolenie wodnoprawne

Trwa rozsyłanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron.

20-01-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

05-01-2017 - projekt wykonawczy

Trwają prace nad projektem wykonawczym.

Złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID jest procedowany w Urzędzie Wojewódzkim.

16-12-2016 - Projekt Wykonawczy

Trwają prace nad Projektem Wykonawczym w branżach: drogowej, mostowej oraz w pozostałych m.in w branży sanitarnej i branży elektrycznej.

01-12-2016 -złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

25 listopada do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) o długości około 13,015 km. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

24-11-2016 – materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentacje uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Strony