12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Budimex) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).

Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u, postęp inwentaryzacji przyrodniczej oraz nieruchomości.

30-06-2016 Badania archeologiczne

27.05.2016 r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Wyników badań zostały przekazane Konserwatorowi Zabytków.

21-04-2016 Rozpoczęto archeologiczne badania sondażowe

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 24 stanowiska archeologiczne o różnej wielkości i chronologii, z czego 14 miejsc wytypowano do badań. Wśród stanowisk decyzją Konserwatora Zabytków Delegatura w Siedlcach znalazły się jeszcze dwa obiekty historyczne: mogiła Powstańców Styczniowych z 1863 roku i cmentarz wojenny z I wojny światowej. Wykopaliskowe badania sondażowe przeprowadzi firma Archel z Lublina.

07-04-2016 Odbyła się Rada Techniczna

W Radzie uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Budimex) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). W trakcie spotkania omawiano roboczą wersję projektów budowlanych, stopień zaawansowania prac oraz rozwiązań technicznych.

10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Budimex) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Podczas spotkania omawiany był postęp prac projektowych w stosunku do zaplanowanego programu, jak też przewidywany postęp prac i robót na kolejny miesiąc. Poruszone zostały też sprawy finansowe.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w celu omówienia spraw organizacyjnych.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców.

Budimex wybuduje kolejny odcinek S17

27 stycznia 2016 roku Budimex podpisał z lubelskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku Kołbiel – Garwolin.
Umowa ma wartość 235,8 mln złotych netto. W ramach inwestycji Budimex zaprojektuje i wybuduje 13- kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina.
Na realizację inwestycji Budimex ma 34 miesiące. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca).

 

Strony