24-08-2017 - demontaż pomnika powstańców z 1863 r.

W zawiązku z prowadzonymi pracami związanymi z budową drogi ekspresowej S17 zdemontowano pomnik powstańców z 1863 r. w miejscowości Lubice.
Jutro rozpoczną się wykopaliskowe badania archeologiczne, które wyjaśnią czy w okolicy zdemontowanego obelisku jest zbiorowa mogiła powstańców.

18-08-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 18.08.2017 r. około godziny 14 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas funkcjonowania zjazdów w następujących kilometrach DK17:

28+485 - strona prawa
29+442 - strona lewa i prawa
30+892 - strona prawa
32+287 - strona lewa i prawa
33+253 - strona prawa
33+651 - strona lewa
34+611 - strona prawa
35+455 - strona lewa i prawa
36+429 - strona prawa
38+016 - strona lewa i prawa
39+457 - strona prawa
39+997 - strona lewa i prawa
40+279 - strona prawa

16-08-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

16 sierpnia, około godz. 14, zostanie wprowadzony objazd wiaduktu nad linią kolejową nr 13 Pilawa - Mińsk Mazowiecki, w miejscowości Lubice. Kierowcy będą korzystać z tymczasowego objazdu po wschodniej stronie obecnej DK17. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami na wiadukcie. Dotychczasowa konstrukcja zostanie rozebrana a na jej miejscu powstanie nowa.

09-08-2017 - przekazanie placu budowy

W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy.
Dodatkowo wzdłuż obecnej DK17 11.08.2017 r. rozpocznie się wycinka drzew, co może wiązać się chwilowymi utrudnieniami w ruchu. W miejscu prowadzonych prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót)

03-08-2017 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 od Kołbieli do Garwolina

03.08.2017 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina, od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości ...

24-07-2017 - zgłoszenie o przystąpieniu do robót na obiekcie WS-5

W dniu 24.07.2017 r. Wykonawca zgłosił zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji robót przygotowawczych okołotorowych oraz robót związanych z usunięciem kolizji kablowych SN i SRK bez konieczności zamknięć torowych. Prace rozpoczną się z dniem 25.07.2017 r. od godz. 8:00, a zakończą się o godz. 00:00 31.08.2017 r. ...

21-07-2017 - projekt wykonawczy, STWiORB i PZJ

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego.
Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawia do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

12-07-2017 - przekazanie terenu pod budowę obiektu WS-5

O godzinie 9:00 12.07.2017 r. odbyło się zebranie komisji w sprawie przekazania terenu budowy pod budowę wiaduktu drogowego WS-5. Obiekt zlokalizowany jest nad torem linii kolejowej nr 13 Krusze - Pilawa w km 50,019 w miejscowości Lubice.

30-06-2017 - możliwe utrudnienia w ruchu na DK 17

W nocy 5/6, 6/7 oraz 7/8 lipca 2017 r. w godzinach 22-6 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na drodze krajowej DK 17 w km 39+200 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem. Związane jest to z zaplanowanym montażem konstrukcji odciążających na realizowanym tymczasowym objeździe linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków  na czas budowy obiektu WK-1. Spowoduje to krótkotrwałe wstrzymania ruchu oraz ruch wahadłowy.

Strony