28-04-2017 - prace przygotowawcze

Trwają prace przygotowawcze w trzech miejscach czasowego składowania materiałów sypkich oraz mieszanek niewiązanych:
- plac nr 1 - wjazd w km. 37+030 (w miejscowości Lipówki - strona prawa)
- plac nr 2 - wjazd w km. 34+150 (w miejscowości Puznówka- strona prawa)
- plac nr 3 - wjazd w km. 32+622 (w miejscowości Gocław - strona lewa).

 

19-04-2017- czasowa zmiana organizacji ruchu

19-04-2017 r. wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu związaną z budową tymczasowego objazdu na linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice - Łuków i realizacją docelowego wiaduktu kolejowego nad projektowaną drogą S17. Wiadukt kolejowy znajduje się w km 39+215 istniejącej drogi DK17 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem.

24-03-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 24-03-2017 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na potrzeby budowy wjazdu/wyjazdu na plac budowy
w miejscowości Lipówki (km 36+963) w gminie Pilawa.
Zostanie wprowadzone oznakowanie dla zabezpieczenia robót. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Przewidywany czas prowadzenia robót i funkcjonowania zjazdu: 01.03.2017 r- 30.04.2019 r.

03-03-2017- prace nad projektem wykonawczym

Nadleśnictwo Garwolin porządkuje teren po wycince drzew.

Wykonawce opracowuje:
-    plany warstwicowe,
-    przekroje poprzeczne,
-    opisy techniczne do zakończonego projektu przepustów drogowych.

Strony