21-06-2018 - prace przy WEG-2

Trwa montaż konstrukcji metalowej SuperCor na obiekcie WEG-2 (przejście dla dużych zwierząt) w km. 40+236 w miejscowości Miętne.

01-06-2018 - zmiana organizacji ruchu

Trwają przygotowania do zmiany organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona w przyszłym tygodniu.
Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 (od ok. km 39+400 do km. 40+914) na pozostałą część drogi równoległej P17.

17-05-2018 - utrudnienia przy WK-1

W związku z wprowadzeniem prac całodobowych na obiekcie WK-1 w miejscowości Lipówki (km. 39+417) prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wprowadzenie robót spowodowane jest betonowaniem ustroju nośnego. Przewidywany termin zakończenia robót: 18.05.2018 r. około godziny 13:00.

11-05-2018 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 11.05.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 w km. 34+100 - 35+500 na drogę równoległą P14 od km 6+350 do km 7+500.
Jednocześnie zamknięto ruch na drodze DG270403W w kierunku Lubic.

02-05-2018 - rozbiórka nawierzchni

30 kwietnia 2018 r. Wykonawca rozpoczął rozbiórkę nawierzchni DK17 z mieszanek bitumicznych wraz z podłożem na odcinku od km. 27+900 do km. 29+800.

28-04-2018 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 27.04.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą P14 od km 27+900 do km 29+750.

Strony