08-02-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na przejściach dla dużych zwierząt.

Na obiekcie WEG-1 trwają prace ciesielsko-zbrojarskie na konstrukcji stalowej, natomiast na obiekcie WEG-2 wieńcy konstrukcji stalowej.

25-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
WEG 1 - szalowanie wieńca na konstrukcji stalowej między osiami D i E
WEG-2 - prace zbrojarskie i ciesielskie na wieńcach konstrukcji stalowej
WS-5 - próby szczelności kanałów na kanalizacji deszczowej.

21-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu wczorajszym o godzinie 12:00 została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch został przełożony na docelową drogę dojazdową P17.

15-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu 20.12.2018 r. o godzinie 12:00 planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch zostanie przełożony na docelową drogę dojazdową P17.
[SCHEMAT]

Strony