17-04-2018 - całodobowe roboty na WS-5

W dniach 18-27 kwietnia 2018 r. na obiekcie WS-5 (km. 30+143) w miejscowości Lubice będą prowadzone całodobowe roboty.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

10-04-2018 - zmiana organizacji ruchu przy WK-1

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, w dniu 11.04.2018 o godzinie 10:00 na drodze DK17 w miejscowości Lipówki (km. 39+350 - 39+550 - okolice wiaduktu kolejowego WK-1) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Ruch z DK17 zostanie skierowany na nowo wybudowany bypass pod istniejącym wiaduktem. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak, ograniczenie prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

29-03-2018 -bypass pod WK-1

Została rozłożona powierzchnia bitumiczna w rejonie obiektu WK-1 (w km. 39+419, Lipówki) pod tworzony bypass dla ruchu samochodowego. Zmiana organizacji ruchu planowana jest na drugi tydzień kwietnia.

22-03-2018 - prace przy WEG-2

Wykonawce kończy montaż konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad trasą główną - segment w kierunku Lublina.

08-03-2018 - zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa

W związku z budową Wiaduktu WS-5 (w miejscowości Lubice) nastąpi zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa linii kolejowej nr 13 od dnia 11.03.2018 r. od godz. 7:00 do dnia 25.04.2018 r. do godz. 23:59. Zamknięty tor zostanie osygnalizowany i zabezpieczony przed wjazdem taboru, natomiast napięcie w sieci trakcyjnej wyłączone.

01-03-2018 - prace przy WEG-2

W dniu wczorajszym nastąpił odbiór konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26. Jednocześnie rozpoczęto montaż konstrukcji nad trasą główną - segment D1 strona północna.

22-02-2018 - WEG-2 - konstrukcja Multiplate

Zakończono montaż konstrukcji stalowej, z blachy falistej typu Multiplate. Obecnie zmontowano przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26.

15-02-2018 - odbiór elementu konstrukcji WEG-1

12.02.2018 r. została odebrana konstrukcja stalowa typu Multiplate obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.

 

Strony