17-05-2018 - utrudnienia przy WK-1

W związku z wprowadzeniem prac całodobowych na obiekcie WK-1 w miejscowości Lipówki (km. 39+417) prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wprowadzenie robót spowodowane jest betonowaniem ustroju nośnego. Przewidywany termin zakończenia robót: 18.05.2018 r. około godziny 13:00.

11-05-2018 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 11.05.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 w km. 34+100 - 35+500 na drogę równoległą P14 od km 6+350 do km 7+500.
Jednocześnie zamknięto ruch na drodze DG270403W w kierunku Lubic.

02-05-2018 - rozbiórka nawierzchni

30 kwietnia 2018 r. Wykonawca rozpoczął rozbiórkę nawierzchni DK17 z mieszanek bitumicznych wraz z podłożem na odcinku od km. 27+900 do km. 29+800.

28-04-2018 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 27.04.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą P14 od km 27+900 do km 29+750.

17-04-2018 - całodobowe roboty na WS-5

W dniach 18-27 kwietnia 2018 r. na obiekcie WS-5 (km. 30+143) w miejscowości Lubice będą prowadzone całodobowe roboty.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

10-04-2018 - zmiana organizacji ruchu przy WK-1

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, w dniu 11.04.2018 o godzinie 10:00 na drodze DK17 w miejscowości Lipówki (km. 39+350 - 39+550 - okolice wiaduktu kolejowego WK-1) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Ruch z DK17 zostanie skierowany na nowo wybudowany bypass pod istniejącym wiaduktem. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak, ograniczenie prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

29-03-2018 -bypass pod WK-1

Została rozłożona powierzchnia bitumiczna w rejonie obiektu WK-1 (w km. 39+419, Lipówki) pod tworzony bypass dla ruchu samochodowego. Zmiana organizacji ruchu planowana jest na drugi tydzień kwietnia.

22-03-2018 - prace przy WEG-2

Wykonawce kończy montaż konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad trasą główną - segment w kierunku Lublina.

Strony