05-10-2018 - zakończenie budowy wiaduktu kolejowego WK-1 T-2

Wykonawca na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz 1332 i 1529) w dniu 03.10.2018r. zawiadomił o zakończeniu budowy wiaduktu kolejowego WK-1 T-2 wzdłuż linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków tor nr 2 nad drogą ekspresową S17 krzyżujący się w km 39+417 drogi ekspresowej S17

22-09-2018 - utrudnienia w ruchu na DK1 przy WK-1, Miętne

Przypominamy, że w dniach 24-25.09.2018 r. oraz 25-26.09.2018 r. w godzinach od 20.00 do 3.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na DK17 w miejscu obiektu kolejowego WK1 (Miętne, km 39+200 – 39+300) spowodowane demontażem konstrukcji odciążającej z bypassu kolejowego.
 

12.09.2018 - możliwe utrudnienia w ruchu na DK17 przy WK-1

Informujemy, że w dniach 24-25.09.2018 r. oraz 25-26.09.2018 r. w godzinach od 20.00 do 3.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na DK17 w miejscu obiektu kolejowego WK1 (Miętne, km 39+200 – 39+300) spowodowane demontażem konstrukcji odciążającej z bypassu kolejowego.

18-08-2018 - utrudnienia w ruchu na DK17 w dniach 27.08.2018 - 29.08.2018

Informujemy, że w dniach 27/28.08.2018 oraz 28/29.08.2018 w godzinach od 22.00 do 3.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na DK17 w km 39+200 – 39+300 drogi istniejącej (w miejscu obiektu kolejowego WK1 – pierwszy obiekt od obwodnicy) spowodowane demontażem konstrukcji odciążającej z bypassu kolejowego.

03-08-2018 - częściowy odbiór obiektu WK-1

W dniu dzisiejszym został odebrany do eksploatacji tor nr 1, położony na obiekcie WK-1 w miejscowości Miętne (km 39+417) oraz sieci trakcyjnej i nasypu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków.

Strony