07-01-2018 - wiadukt drogowy WD-14

Rozpoczęto szalowanie ustroju nośnego obiektu WD-14 w miejscowości Puznówka (km. 35+691).
Kolejnym etapem prac będzie zbrojenie i betonowanie konstrukcji.

31-01-2018 - WEG -1 montaż konstrukcji stalowej

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632). Obecnie montowane jest przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.

19-01-2018 - zmiana organizacji ruchu

19.01.2017 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z otwarciem wyjazdu z placu budowy w miejscowości Lubice (km 28+349). Kierowcy mogą spodziewać się ograniczenia prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu podczas wyjazdu pojazdów z placu budowy.

05-01-2018 - prace na odcinku

Wykonawca utrzymuje organizację ruchu oraz dba o czystość nawierzchni.
Nadal trwają prace przy montażu przejścia podziemnego dla pieszych [PP-1] w miejscowości Lubice, km. 29+850.

08-12-2017 - przeciwdziałanie niszczeniu dróg

Wykonawca prowadzi roboty związane z naprawą ubytków na drodze krajowej DK 17, w tym naprawę nawierzchni bitumicznej. W związku z tym, użytkownicy drogi mogą spodziewać się chwilowych utrudnień.

Strony