03-08-2017 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 od Kołbieli do Garwolina

03.08.2017 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina, od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości ...

24-07-2017 - zgłoszenie o przystąpieniu do robót na obiekcie WS-5

W dniu 24.07.2017 r. Wykonawca zgłosił zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji robót przygotowawczych okołotorowych oraz robót związanych z usunięciem kolizji kablowych SN i SRK bez konieczności zamknięć torowych. Prace rozpoczną się z dniem 25.07.2017 r. od godz. 8:00, a zakończą się o godz. 00:00 31.08.2017 r. ...

21-07-2017 - projekt wykonawczy, STWiORB i PZJ

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego.
Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawia do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

12-07-2017 - przekazanie terenu pod budowę obiektu WS-5

O godzinie 9:00 12.07.2017 r. odbyło się zebranie komisji w sprawie przekazania terenu budowy pod budowę wiaduktu drogowego WS-5. Obiekt zlokalizowany jest nad torem linii kolejowej nr 13 Krusze - Pilawa w km 50,019 w miejscowości Lubice.

30-06-2017 - możliwe utrudnienia w ruchu na DK 17

W nocy 5/6, 6/7 oraz 7/8 lipca 2017 r. w godzinach 22-6 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na drodze krajowej DK 17 w km 39+200 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem. Związane jest to z zaplanowanym montażem konstrukcji odciążających na realizowanym tymczasowym objeździe linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków  na czas budowy obiektu WK-1. Spowoduje to krótkotrwałe wstrzymania ruchu oraz ruch wahadłowy.

24-06-2017 - STWiORB i PZJ

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawił do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera zachowania zasad bhp i prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.

16-06-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W miejscowości Lubice (km 29+503) w związku z powstaniemn wyjazdu z budowy została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu.
Na odcinku ustawiono tablice wczesnego ostrzegania oraz ograniczenie prędkości.

09-06-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

01-06-2017 - WK-1

Trwa budowa nasypu przy tymczasowym objeździe obiektu inżynierskiego WK-1 w km 39+418 (wiadukt kolejowy).

Strony