08-03-2018 - zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa

W związku z budową Wiaduktu WS-5 (w miejscowości Lubice) nastąpi zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa linii kolejowej nr 13 od dnia 11.03.2018 r. od godz. 7:00 do dnia 25.04.2018 r. do godz. 23:59. Zamknięty tor zostanie osygnalizowany i zabezpieczony przed wjazdem taboru, natomiast napięcie w sieci trakcyjnej wyłączone.

01-03-2018 - prace przy WEG-2

W dniu wczorajszym nastąpił odbiór konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26. Jednocześnie rozpoczęto montaż konstrukcji nad trasą główną - segment D1 strona północna.

22-02-2018 - WEG-2 - konstrukcja Multiplate

Zakończono montaż konstrukcji stalowej, z blachy falistej typu Multiplate. Obecnie zmontowano przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26.

15-02-2018 - odbiór elementu konstrukcji WEG-1

12.02.2018 r. została odebrana konstrukcja stalowa typu Multiplate obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.

 

07-01-2018 - wiadukt drogowy WD-14

Rozpoczęto szalowanie ustroju nośnego obiektu WD-14 w miejscowości Puznówka (km. 35+691).
Kolejnym etapem prac będzie zbrojenie i betonowanie konstrukcji.

31-01-2018 - WEG -1 montaż konstrukcji stalowej

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632). Obecnie montowane jest przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.

19-01-2018 - zmiana organizacji ruchu

19.01.2017 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z otwarciem wyjazdu z placu budowy w miejscowości Lubice (km 28+349). Kierowcy mogą spodziewać się ograniczenia prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu podczas wyjazdu pojazdów z placu budowy.

05-01-2018 - prace na odcinku

Wykonawca utrzymuje organizację ruchu oraz dba o czystość nawierzchni.
Nadal trwają prace przy montażu przejścia podziemnego dla pieszych [PP-1] w miejscowości Lubice, km. 29+850.

Strony