25-05-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dwóch miejscach czasowego składowania materiałów sypkich oraz mieszanek niewiązanych została zmieniona tymczasowa organizacja ruchu.
-przy placu z wjazdem w km. 32+622 (w miejscowości Gocław - strona lewa)
-przy placu z wjazdem w km. 33+935 (w miejscowości Puznówka- strona prawa).
Na odcinku ustawiono tablice wczesnego ostrzegania.

12-05-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

05-05-2017 - prace przygotowawcze

Rozpoczęto prace przygotowawcze pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem (km 39+215 DK17) związane z budową bypass'u dla wiaduktu kolejowego WK-1 nad zaprojektowaną drogą ekspresową S17.

28-04-2017 - prace przygotowawcze

Trwają prace przygotowawcze w trzech miejscach czasowego składowania materiałów sypkich oraz mieszanek niewiązanych:
- plac nr 1 - wjazd w km. 37+030 (w miejscowości Lipówki - strona prawa)
- plac nr 2 - wjazd w km. 34+150 (w miejscowości Puznówka- strona prawa)
- plac nr 3 - wjazd w km. 32+622 (w miejscowości Gocław - strona lewa).

 

19-04-2017- czasowa zmiana organizacji ruchu

19-04-2017 r. wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu związaną z budową tymczasowego objazdu na linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice - Łuków i realizacją docelowego wiaduktu kolejowego nad projektowaną drogą S17. Wiadukt kolejowy znajduje się w km 39+215 istniejącej drogi DK17 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem.

Strony