12-09-2017 - utrudnienia na DK 17 w km 39+200

Informujemy, że w  związku z planowanym demontażem konstrukcji istniejącego wiaduktu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków, w km 39+200 DK17 (między miejscowościami Miętne i Lipówki) w nocy z 13 na 14 września wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu (ruch wahadłowy i krótkotrwałe wstrzymania ruchu). Ruch torowy został przełożony na wybudowany bypass.

08-09-2017 - roboty budowlane

Trwają prace budowlane:

    - rozbiórka obiektu WS-5 w km30+161 w miejscowości Lubice
    - szalowanie ław fundamentowych na obiekcie WD -13 w km 33+911 w miejscowości Gocław
    - zdjęcie ziemi urodzajnej przy trasie głównej oraz przy drogach obsługujących P14 i P17
    - wykonanie pali prefabrykowanych na obiekcie WD-15 w km 38+208 w miejscowości Lipówki
    - prace torowe i trakcyjne na bypassie obiektu WK-1 w km 39+200 w miejscowości Lipówki

28-08-2017 - demontaż pomnika Matki Polki przy „Lisich Jamach”

W zawiązku z budową drogi ekspresowej S17 zdemontowano pomnik Matki Polki przy „Lisich Jamach” pomiędzy Garwolinem a Lipówkami. „Lisie Jamy” to nazwa miejsca, w którym Niemcy w latach 1942-1944 rozstrzelali około 2500 osób - Polaków, Żydów, Romów i jeńców radzieckich. Jest to miejsce największej zbrodni hitlerowskiej na ziemi garwolińskiej.

Pomnik Matki Polki z napisem „Nigdy więcej wojny” zostanie ustawiony bliżej cmentarza „Lisie Jamy”.

24-08-2017 - demontaż pomnika powstańców z 1863 r.

W zawiązku z prowadzonymi pracami związanymi z budową drogi ekspresowej S17 zdemontowano pomnik powstańców z 1863 r. w miejscowości Lubice.
Jutro rozpoczną się wykopaliskowe badania archeologiczne, które wyjaśnią czy w okolicy zdemontowanego obelisku jest zbiorowa mogiła powstańców.

18-08-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 18.08.2017 r. około godziny 14 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas funkcjonowania zjazdów w następujących kilometrach DK17:

28+485 - strona prawa
29+442 - strona lewa i prawa
30+892 - strona prawa
32+287 - strona lewa i prawa
33+253 - strona prawa
33+651 - strona lewa
34+611 - strona prawa
35+455 - strona lewa i prawa
36+429 - strona prawa
38+016 - strona lewa i prawa
39+457 - strona prawa
39+997 - strona lewa i prawa
40+279 - strona prawa

16-08-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

16 sierpnia, około godz. 14, zostanie wprowadzony objazd wiaduktu nad linią kolejową nr 13 Pilawa - Mińsk Mazowiecki, w miejscowości Lubice. Kierowcy będą korzystać z tymczasowego objazdu po wschodniej stronie obecnej DK17. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami na wiadukcie. Dotychczasowa konstrukcja zostanie rozebrana a na jej miejscu powstanie nowa.

09-08-2017 - przekazanie placu budowy

W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy.
Dodatkowo wzdłuż obecnej DK17 11.08.2017 r. rozpocznie się wycinka drzew, co może wiązać się chwilowymi utrudnieniami w ruchu. W miejscu prowadzonych prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót)

03-08-2017 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 od Kołbieli do Garwolina

03.08.2017 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina, od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości ...

24-07-2017 - zgłoszenie o przystąpieniu do robót na obiekcie WS-5

W dniu 24.07.2017 r. Wykonawca zgłosił zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji robót przygotowawczych okołotorowych oraz robót związanych z usunięciem kolizji kablowych SN i SRK bez konieczności zamknięć torowych. Prace rozpoczną się z dniem 25.07.2017 r. od godz. 8:00, a zakończą się o godz. 00:00 31.08.2017 r. ...

21-07-2017 - projekt wykonawczy, STWiORB i PZJ

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego.
Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawia do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

Strony