24-07-2017 - zgłoszenie o przystąpieniu do robót na obiekcie WS-5

W dniu 24.07.2017 r. Wykonawca zgłosił zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji robót przygotowawczych okołotorowych oraz robót związanych z usunięciem kolizji kablowych SN i SRK bez konieczności zamknięć torowych. Prace rozpoczną się z dniem 25.07.2017 r. od godz. 8:00, a zakończą się o godz. 00:00 31.08.2017 r. ...

21-07-2017 - projekt wykonawczy, STWiORB i PZJ

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego.
Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawia do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

12-07-2017 - przekazanie terenu pod budowę obiektu WS-5

O godzinie 9:00 12.07.2017 r. odbyło się zebranie komisji w sprawie przekazania terenu budowy pod budowę wiaduktu drogowego WS-5. Obiekt zlokalizowany jest nad torem linii kolejowej nr 13 Krusze - Pilawa w km 50,019 w miejscowości Lubice.

30-06-2017 - możliwe utrudnienia w ruchu na DK 17

W nocy 5/6, 6/7 oraz 7/8 lipca 2017 r. w godzinach 22-6 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na drodze krajowej DK 17 w km 39+200 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem. Związane jest to z zaplanowanym montażem konstrukcji odciążających na realizowanym tymczasowym objeździe linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków  na czas budowy obiektu WK-1. Spowoduje to krótkotrwałe wstrzymania ruchu oraz ruch wahadłowy.

24-06-2017 - STWiORB i PZJ

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedstawił do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera zachowania zasad bhp i prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.

16-06-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W miejscowości Lubice (km 29+503) w związku z powstaniemn wyjazdu z budowy została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu.
Na odcinku ustawiono tablice wczesnego ostrzegania oraz ograniczenie prędkości.

09-06-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

01-06-2017 - WK-1

Trwa budowa nasypu przy tymczasowym objeździe obiektu inżynierskiego WK-1 w km 39+418 (wiadukt kolejowy).

25-05-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dwóch miejscach czasowego składowania materiałów sypkich oraz mieszanek niewiązanych została zmieniona tymczasowa organizacja ruchu.
-przy placu z wjazdem w km. 32+622 (w miejscowości Gocław - strona lewa)
-przy placu z wjazdem w km. 33+935 (w miejscowości Puznówka- strona prawa).
Na odcinku ustawiono tablice wczesnego ostrzegania.

Strony