Czerwiec 2016

  • opracowanie uzupełniającego projektu prac geologicznych i hydrogeologicznych
  • opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem
  • przygotowanie opracowania analizy i prognozy ruchu
  • aktualizacja inwentaryzacja zieleni
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek
  • przygotowywanie projektów podziału nieruchomości
  • przygotowanie materiałów projektowych infrastruktury