Czerwiec 2017

  • Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu
  • Trwa weryfikacja koncepcji stałej organizacji ruchu przez Zamawiającego
  • Wykonawca złożył kolejne tomy projektów wykonawczych oraz SSTWiORB do weryfikacji
  • Trwa budowa tymczasowego obiektu budowlanego
  • Wykonawca przedstawia do weryfikacji PZJ (Program Zapewnienia Jakości).