Czerwiec 2018

 
 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni prawej w km: 37+700 - 37+900, 38+000 - 38+100,
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca P17 w km: 0+000 - 0+300
  - droga obsługująca L26 w km: 0+300 - 0+800
  - drogi poprzecznej DW805 w km 0+260 - 0+320
  - łącznic L01, L02 oraz jezdni rozprowadzającej JZR w km: 0+950 - 1+110
  - MOP - parkingi
 • Rozbiórkę nawierzchni DK17 w km: 28+400 - 29+700, 34+300 - 34+600, 38+100 - 39+200, 39+500 - 40+600
 • Rozbiórkę podbudowy DK17 w km: 27+900 - 29+000, 34+730 - 35+200, 38+100 - 39+200, 39+500 -40+600
 • Rozbiórkę elementów dróg i ulic
 • Wykonano platformy pod wzmocnienia na trasie głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 34+730 -34+875
 • Wykonano platformy pod wzmocnienia na łącznicach L03 w km 0+140 -0+300, L04 w km 0+000 - 0+190
 • Kontynuowano wykonywanie kolumn przemieszczeniowych na S17 jezdni prawej i lewej w km 34+730 - 34+875 oraz jezdni prawej w km 38+100 - 38+560, 39+750 -40+000
 • Wykonano nasypy na S17 i P14 oraz na drogach poprzecznych DP1312W i DG131018W, JZR oraz MOP
 • Wykonano wykopy na odcinkach:
  - na trasie głównej S17 jezdni lewej w km: 27+900 - 28+500, 34+700 - 35+700 oraz jezdni prawej 35+200 *- 35+500, 35+800 - 36+700
  - łącznicach L03 w km 0+140 - 0+300, L04 w km 0+000 - 0+190
 • Wykonywano stabilizację GWN podłoża na odcinkach trasy głównej S17 jezdni prawej w km 31+700 - 32+200, 32+900 - 33+500, 36+650 - 37+300, 38+560 - 38+700, 40+400 - 40+500
 • Wykonywano stabilizację podłoża na odcinkach trasy głównej S17 jezdni lewej w km 27+900 - 28+200, oraz jezdni prawej w km 33+500 - 34+000, 34+580 - 34+730, 40+016 - 40+200
 • Wykonywano stabilizację podłoża na odcinkach dróg bocznych P14 w km 4+300 - 5+550, 7+600 - 7+900
 • Wykonywano warstwę podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+00 - 29+400
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinkach:
  -  trasy głównej S17 jezdni prawej w km 40+00 - 40+400
  - dróg bocznych: P14 w km 2+625 - 3+175, 4+350 - 6+050, 7+600 - 7+ 900
  - JZR w km 0+000 - 0+750
 • Wykonano warstwę podbudowy z AC22P na odcinkach:
  - dróg bocznych P14 w km 7+500 -9+200
  - JZR w km 0+100 - 0+600
 • Wykonano warstwę wiążącą z AC16W oraz skropienia na odcinkach:
  - dróg bocznych P14 w km 7+500 -9+200
  - JZR w km 0+100 - 0+600

 

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - zbrojenie ustroju nośnego
  - betonowanie ustroju nośnego
 • WD-12:
  - demontaż podparcia ustroju nośnego
   - iniekcja kanałów sprężających|
  - zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WD-13:
  - montaż krawężnika
  - zbrojenie kap chodnikowych
 • WEG-1:
  - wykop i wymiana gruntu
  - zzbrojenie i betonowanie ław fundamentowych
  - zbrojenie korpusu
 • WD-14:
   - wymiana gruntu
  - betonowanie ścianek zaplecznych
  - montaż dylatacji modułowych
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 1 jezdnia lewa: zbrojenie i betonowanie słupów, izolacja cienka, zasypki, montaż deskowania pochylni jezdnia prawa, montaż łożysk na słupach pochylni jezdnia prawa,
  - podpory P1 i P2 jezdnia prawa: zbrojenie i betonowanie podpór
 • WK-1
  - sprężanie ustroju nośnego
  - iniekcja kanałow
  -  zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych
  - montaż dylatacji modułowych
  - zbrojenie i betonowanie kap
  - zasypki za przyczółkami
 • WEG-2
  - montaż konstrukcji SuperCor
   
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-24 j. lewa - rozbiórka istniejącego przepustu
  - PE-25 - montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie zespolenia, izolacja cienka, zasypka przepustu
  - PE-26 j. prawa - wykonywanie wykopu oraz beton niekonstrukcyjny
  - PE-27 j. prawa - zasypki przepustu, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
  - PE-30a - zbrojenie i betonowanie zespolenia
  - PE-35 j. prawa - zasypki przepustu, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
  - PE-42 j. prawa - zasypki przepustu, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
  - PE-42a j. prawa - wykonywanie wykopu oraz beton niekonstrukcyjny

Roboty branżowe

 • Budowa przepustów stalowych - P-2, P-4, P-5, P-7, P-8
 • Budowa przykanalików drenażu podłużnego w km 31+466, 31+209, 31+629, +31+904, 32+019, 32+134, 37+092, 40+325, 36+869, 37+002, 37+411, 32+660, 32+991
 • Budowa przepustów PE-HD - PR-10, PR-11, PR-12, PR-14, PR-17, PR-18, PR-32, PR-37, PR-42
 • Budowa przepustów PE-HD pod zjzadani P14 3+690, 5+156, +5+297, 5+324, 5+358, 5+431, 5+461,5, 5+819
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN - kolizja nr nn1, nn5
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN - kolizja nr SN5
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN200
 • Przebudowa drenażu rolniczego - kolizja nr 3 oraz 34
 • Przebudowa rowów melioracyjnych - MEL-1, MEL-4
 • Budowa kanalizacji deszczowej 36+800 - 37+900, 34+900, 28+750
 • Budowa zbiorników retencyjnych ZB07, ZB05, ZB06, ZB07, ZB08,ZB09
 • Budowa kanału technologicznego 40+900 - 41+080, 36+100 - 36+270, 32+400 - 32+570, 33+300 - 33+450, 37+900 - 38+000, 28+320 -28+620, 38+450 - 38+600