Grudzień 2017

 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca L16 w km: 2+000 - 2+120; 4+500 - 4+750
  - droga obsługująca L19 w km: 0+000 - 0+500
  - droga obsługująca L20 w km: 0+000 - 1+700
  - droga obsługująca L19 w km: 0+000 - 0+500
 • - WD13 w km: 0+000 - 0+300
  o łącznej ilości 14 770 m³
 • Wykonano rozbiórkę budynków mieszkalnych w ilości 1 375,2 m³ oraz rozbiórkę budynków gospodarczych w ilości 1 582,75 m³
 • Wykonano wykop na odcinkach trasy głównej S17 w km 27+900 - 28+550 P; 34+200 - 34+600 P; 34+900 - 35+425 P; 35+700 - 36+250 P; 36+300 - 36+450 P; w ilości 54 000 m³ 
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 7 520 m³
 • Wykonano nasyp na odcinkach trasy głównej S17 w km 28+450 - 30+525 P; 308+700 - 39+200 P w ilości 32 520 m³ 
  oraz na drogach bocznych w kilometrażach:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 29 200 m³
 • Wykonano wzmocnienie podłoża spoiwem na grubość 25 cm na odcinkach trasy głównej S17 od km 28+500 - 28+650 P; 28+750 - 28+950 P; 29+200 - 29+600 P w ilości 10 520 m²
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 21 820 m³
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinku trasy głównej S17 w km 27+900 - 28+650 oraz na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14 w km: 0+000 - 1+200; 7+800 - 8+340 w ilości 13 400 m²
 • Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14 w km: 0+000 - 0+875; 6+350 - 6+650; 7+950 - 8+340 o łącznej ilości 12 320 m²

Roboty mostowe

 • PPI - (przejście podziemne dla pieszych) - wykonano fundament kruszcowy, rozpoczęto montaż konstrukcji Multiplate
 • WS-5:
  - wykonywano zbrojenie i betonowanie korpusów przyczółka
  - oś 2: zabetonowano dwa słupy S2
  - oś 3: wykonywanie wykopów
 • WD-12:
  - P(podpory) 1, 2, 3, 4,: wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny oraz zbrojenia, zabetonowano fundamenty
 • WD-13:
  - wykonano ciosy podłożyskowe
  - zamontowano łożyska garnkowe
  - trwa dekowanie ustroju nośnego oraz montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • WEG-1:
  - trwa zbrojenie i betonowanie przyczółka osi A, B, C
 • WD-14;
  - zazbrojono i zabetonowano podpory oś P4 i P5
  - wykonano zasypki fundamentów oś P1, P2 i P3
  - przygotowano podłoże pod ustrój nośny
 • WD-15:
  - zabetonowano fundament oś P4
  - zabetonowano słupy oś P3
 • WK-1;
  - tor 1: zabetonowano ławy fundamentowe P1 i P2
  - tor 2: zabetonowano ławy fundamentowe P1, P2, P3 i P5 oraz słup P2
 • WEG-2
  - oś B wykonano wykopy, beton niekonstrukcyjny oraz zbrojenie ław i ścian
  - zabetonowano fundament
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-28 j. prawa, rozpoczęto wykonywanie skrzydeł
  - PE-30 j. prawa, - wykonano ławę fundamentową, zamontowano prefabrykaty, rozpoczęto wykonywanie skrzydeł
  - PE-35a - wykonano wykopy, zabetonowano fundament, zamontowano prefabrykaty, trwa wykonywanie skrzydeł
  - PE-26b - wykonywano zasypki przepustu
  - PE-35 - wykonano wykop, rozpoczęto wykonywanie fundamentu oraz montaż prefabrykatów

Roboty branżowe

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN3 i 3.1, NN6, NN7, NN12, SN1, SN3, SN8
 • Odbiór z Gestorem kolizji telekomunikacyjnych nr 4 i 5
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 15 w km S17 31+360 - 31+450, kolizja nr 16 w km S17 31+450 - 31+870, kolizja nr 18 w km S17 31+890 - 32+080, kolizja nr 19 w km S17 32+080 - 32+280, kolizja 20 km 32+280 - 32+510, kolizja 23 km 32+670 - 32+780, kolizja nr 24 w km S17 32+780 - 33+000, kolizja nr 26 w km S17 33+000 - 32+180, kolizja nr 27 w km S17 32+180 - 33+330, kolizja nr 31 w km S17 33+760 - 33+870, kolizja nr 32 w km S17 33+900 - 34+000, kolizja nr 33 w km S17 34+00 - 34+070,
 • Przebudowa sieci gazowych wysokiego cisnienia DN500 -  kolizje nr 5, 6,
 • Przebudowa sieci gazowych średdniego ciśnienia - kolizja nr 6,
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizja nr 3,