Kwiecień 2016

  • aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
  • opracowanie uzupełniającego projektu prac geologicznych i hydrogeologicznych
  • opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem
  • przygotowanie opracowania analizy i prognozy ruchu
  • dalsza inwentaryzacja zieleni
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek
  • przygotowanie materiałów projektowych infrastruktury