Kwiecień 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach,
  • Złożono do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem,
  • Został przekazany plac budowy pod budowę tymczasowego obiektu budowlanego - bypass,
  • Wprowadzona Tymczasową Organizację Ruchu w km 37+620 do km 39+450 (strona lewa i prawa),
  • Trwają prace przygotowawcze przy obiekcie WK-1 w km 39+418.