Lipiec 2016

  • opracowanie przekrojów trasy głównej, węzłów, dróg serwisowych
  • opracowanie projektu zagospodarowania zielenią oraz aktualizacja inwentaryzacji istniejącej zieleni
  • opracowanie analizy i prognozy ruchu
  • przygotowanie materiałów projektowych infrastruktury (przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych)
  • przekazanie do GDDKiA materiałów do Audytu BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego): Analiza i Prognoza Ruchu, Projekt Architektoniczno-Budowlany – branża drogowa, Projekt Stałej Organizacji Ruchu,