Lipiec 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni lewej w km: 36+000 - 36+700
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca L16 w km: 2+550 - 4+500
  - droga obsługująca L17 w km: 0+400 - 0+700
  - droga obsługująca L19 w km: 0+500 - 0+700
  - droga obsługująca L23 w km: 0+000 - 1+700
  - droga obsługująca L26 w km: 0+000 - 0+300, 0+800 - 2+234
  - łącznic L01, L02 wraz z rondem na MOP
 • Rozbiórkę nawierzchni DK17 w km: 35+400 - 36+700
 • Rozbiórkę podbudowy DK17 w km: 28+400 - 29+770, 34+250 - 35+880, 36+100 - 36+700
 • Rozbiórkę elementów dróg i ulic
 • Kontynuowano wykonywanie kolumn przemieszczeniowych na S17 jezdni prawej i lewej w km 34+730 - 34+875 oraz jezdni prawej w km 38+100 - 38+560, 39+750 -40+000
  - dróg poprzecznych  DW805
  - łącznicach L03 0=140 - 0+300, L04 w km 0+000 - 0+190
 • Wykonano nasypy na S17 i oraz na drogach poprzecznych DP1312W i DG131018W, DP1314W, oraz drogach bocznych P14, L22, L23, L25, L26, P15, P17, węzła Lipówki oraz MOP
 • Wykonano wykopy na odcinkach:
  - na trasie głównej S17 jezdni lewej w km: 35+300 - 36+600 oraz jezdni prawej 35+300 *- 36+600, 38+100 - 38+560, 39+600 - 40+600
  - węzła Lipówki
 • Wykonywano stabilizację GWN podłoża na odcinkach trasy głównej S17 jezdni prawej w km 32+200 - 32+900, 34+000 - 34+200
 • Wykonywano stabilizację podłoża na odcinkach trasy głównej S17 jezdni lewej w km 28+200 - 28+500, 34+875 - 35+350 oraz jezdni prawej w km 34+400 - 34+730, 34+875 - 35+350
 • Wykonywano stabilizację podłoża na odcinkach dróg bocznych P14 w km 3+175 - 3+300, L20 w km 0+960 - 1+770, węzła Lipówki
 • Wykonywano warstwę podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni prawej w km 31+200 - 32+150, 32+710 - 33+100
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinkach:
  -  trasy głównej S17 jezdni prawej w km 33+500 - 34+000, 39+150 - 39+300
  - dróg bocznych: P14 w km 3+175 - 3+300
  - węzła Lipówki
 • Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej
  - dróg bocznych P14 w km 3+175 - 3+300, 3+800 - 5+000

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - zbrojenie ustroju nośnego
  - betonowanie ustroju nośnego
  - montaż desek gzymsowych i zbrojenia
  - demontaż podparcia ustroju nośnego
 • WD-12:
  - demontaż podparcia ustroju nośnego
  - betonowanie ścianek zaplecznych
   - montaż i betonowanie ndylatacji modułowych
 • WD-13:
  - montaż desek gzymsowych
  - betonowanie kap chodnikowych
 • WEG-1:
  - zbrojenie i betonowanie korpusu
  - izolacja cienka ław fundamentowych
  - montaż konstrukcji
 • WD-14:
   - wymiana gruntu
  - układanie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
  - montaż krawężników
 • KP-3:
  - pochylnia jezdnia prawa: montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie pochylni
  - podpora oś 2: wykop, zbrojenie i betonowanie fundamentów oraz słupa
  - jezdnia lewa: zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej
 • WK-1
  - zbrojenie i betonowanie kap na długości skrzydeł
  - wykonanie izolacji MMA
  - wykonanie stref przejściowych
  - montaż podkładów oraz szyn na torze nr 1
  - próbne obciążenie
  - przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-24 j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej oraz skrzydeł, montaż prefabrykatów, zbrojenie płyty zespalającej
  - PE-25 - montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie zespolenia, izolacja cienka, izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny, zasypka przepustu
  - PE-26 j. prawa - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz skrzydeł, montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie zespolenia, izolacja cienka
  - PE-27 j. prawa - izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny
  - PE-30a - zasypka przepustu, izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny
  - PE-33 - wykop, materac, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowe
  - PE-35 j. prawa - izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny
  - PE-35c j. prawa - wykop, beton niekonstrukcyjny
  - PE-42 j. prawa - izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny
  - PE-42 j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów
  - PE-42a j. prawa - zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz skrzydeł, montaż prefabrykatów, izolacja cienka

Roboty branżowe

 • Budowa przepustów stalowych - P-3
 • Budowa przykanalików drenażu podłużnego w km 32+660, 32+991, 32+531, 32+386, 37+837, 38+055
 • Budowa przepustów PE-HD - PR-8, PR-9, PR-12, PR-16, PR-20, PR-27, PR-41
 • Budowa przepustów PE-HD pod zjzadani P14 4+909, 4+997, 5+218, 5+277, 5+842
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN - kolizja nr nn1
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie - próby szczelności - kolizja nr 1, 2, 3, 4, 6
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN200 - próby szczelności
 • Przebudowa gazu średniego ciśnienie - kolizja nr 1 przełączenie
 • Przebudowa drenażu rolniczego - kolizja nr 7 oraz 34
 • Przebudowa rowów melioracyjnych - MEL-1, MEL-4
 • Budowa kanalizacji deszczowej 37+000 - 37+400, 38+100, 38+60, 30+300 - 30+500
 • Montaż pompowni deszczowych
 • Budowa zbiorników retencyjnych ZB05, ZB06, ZB07
 • Budowa zasilania elektroenergetycznego - 39+660, ronda w Lipówkach
 • Budowa kanału technologicznego 33+300 - 33+450, 37+900 - 38+000, 28+320 - 28+620, 38+450 - 38+780, 39+070 - 39+150, 36+270 - 36+440