Luty 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca L16 w km: 0+670 - 1+200 w ilości 1 340 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg poprzecznych:
  - DP1312W w km: 0+440 - 0+900 w ilości 2 910 m³
 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej S17 w km 31+115 - 31+180 w ilości 1 000 m³
 • Wykonano wykop na odcinku trasy głównej S17 w km 39+400 - 39+550 w ilości 2 440 m³

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - oś 2: zabetonowano słupy S2
  - oś 3: wykonano zbrojenie i betonowanie oczepów palowych oraz korpusów przyczółka
 • WD-12:
  - P(podpory)  P1, P4: zbrojono i zabetonowano korpusy przyczółka
 • WD-13:
  - sprężono ustrój nośny
 • WEG-1:
  - oś D wykonano beton niekonstrukcyjny, zazbrojono i zabetonowano fundamenty oraz korpusy D1
  - zamontowano konstrukcję SuperCor w osi A-B
 • WD-14;
  - wykonano deskowanie ustroju nośnego oraz rozpoczęto montaż zbrojenia
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 3: wykonano zbrojenie słupów oraz zasypki fundamentów
 • WD-15:
  - P1 trwa zbrojenie i deskowanie korpusów
  - P4 zabetonowano korpus
 • WK-1;
  - zabetonowano korpus P1 tor 1, P5 tor 2 oraz słupy P2 tor 1 i P4 tor 2
  - wykonano zasypki fundamentów
 • WEG-2
  - oś D wykonano wykopy
  - zazbrojono i zabetonowano fundamenty oraz korpus
  -zamontowano konstrukcję SuperCor w osi A-B
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-28 j. prawa, - wykonano zasypki oraz płyty przejściowe
  - PE-30 j. prawa, - wykonano zasypki oraz płyty przejściowe
  - PE-35a - wykonano zasypki oraz zazbrojono płyty przejściowe
  - PE-25 - wykonano montaż prefabrykató oraz zespolenie na 50% długości przepustu

Roboty branżowe

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN4, SN5, SN6
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 6
 • Przebudowa sieci gazowych wysokiego cisnienia DN500 -  kolizje nr 1, 2
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia - kolizja nr 4 i 5
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizja nr 6
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa kanału technologicznego