Maj 2017

  • Wykonawca złożył branżowe projekty wykonawcze.
  • Trwają prace związane z budową bypass'u dla wiaduktu kolejowego WK-1 nad zaprojektowaną drogą ekspresową S17.
  • Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
  • Odbyło się posiedzenie ZOPI.