Maj 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni prawej w km: 32+700 - 33+400, 34+700 - 34+900, 37+650 - 37+800
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca P14 w km: 4+800 - 5+500 oraz 4+800 - 6+200
  - droga obsługująca L26 w km: 0+100 - 0+200
  - łącznicy L03 w km: 0+200 - 0+250
  - MOP - parkingi
 • Rozbiórkę nawierzchni DK17 w km: 27+900 - 29+600, 34+600 - 35+300 oraz DG 270403W
 • Wykonano platformy pod wzmocnienia na trasie głównej S17 jezdni prawej w km 39+750 - 40+000
 • Kontynuowano wykonywanie kolumn przemieszczeniowych na S17 w km 38+100 - 38+560, 39+750 - 40+000
 • Wykonano nasypy na S17 i P14 oraz na drogach poprzecznych DP1312W i DG131018W
 • Wykonano wykopy
 • Wykonywano stabilizację podłoża na S17 jezdni prawej oraz na P14
 • Wykonano podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na na odcinku trasy głównej S17 w km: 27+900 - 29+000

 

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - deskowanie ustroju nośnego
  - zbrojenie ustroju nośnego
  - betonowanie ustroju nośnego
  - montaż desek gzymsowych
 • WD-12:
  - zbrojenie ustroju nośnego
  - betonowanie ustroju nośnego
  - sprężanie ustroju nośnego
 • WD-13:
  - izolacja z papy pod kapami chodnikowymi
  - montaż krawężnika
 • WEG-1:
  - wykop i wymianę gruntu pod mur oporowy w osi A
 • WD-14;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych
  - montaż podwieszenia deskowania kap chodnikowych
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 1 jezdnia lewa: beton niekonstrukcyjny, wykop, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych
  - podpory P1 i P2 jezdnia prawa: zbrojenie i betonowanie podpór
 • WD-15:
  - zamontowano łożyska garnkowe
 • WK-1
  - zbrojenie ustroju nośnego
  - betonowanie ustroju nośnego
  - sprężanie ustroju nośnego
  - montaż wpustów
 • WEG-2
  - wypełnienie szczelin między deskami gzymsowymi
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-25 - zasypka przepustu
  - PE-26b - zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy
  - PE-27 j. prawa - montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu
  - PE-27a - montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu
  - PE-30a - zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu, izolacja cienka przepustu
  - PE-35 j. prawa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu, izolacja cienka przepustu
  - PE-42 j. prawa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu
  - PE-47 j. prawa - zasypka przepustu, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

Roboty branżowe

 • Budowa przepustów stalowych - P-6
 • Budowa przepustów PE-HD pod zjazdami P14
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN - kolizja nr 9.1, 9.2, kolizja nr 11, SN7 oraz SN8
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN500 - kolizja nr 1, 2, 3, 4 oraz 5
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia - kolizja nr 2, 3, 4 oraz 5
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN200
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 30
 • Przebudowa rowów melioracyjnych - MEL-1
 • Budowa kanalizacji deszczowej 33+500 - 33+800, 35+700 - 35+800, 36+800 - 37+000, 37+300 - 37+400
 • Budowa zbiorników retencyjnych ZB07, ZB08, ZB09, ZB15
 • Budowa kanału technologicznego 33+400 - 33+600, 35+500 - 36+100, 36+100 - 38+000, 39+150 - 39+380, 39+970 - 40+140
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na MOP Lipówki
 • Budowa oświetlenia drogowego - SOK-5, 33+700 - 34-200