Marzec 2016

  • inwentaryzacja przyrodnicza
  • prace projektowe nad Koncepcją Zarządzania Ruchem
  • praca nad niweletą trasy głównej wraz z odwodnieniem
  • praca nad przekrojami trasy głównej, dróg poprzecznych