Marzec 2017

Wykonawca przedłożył wielobranżowe projekty wykonawcze, które obecnie są w trakcie weryfikacji

  • W trakcie wprowadzania uwag Zamawiającego na etapie Projektu Wykonawczego jest Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest w trakcie zatwierdzania Zamawiającego / Zarządcy Ruchu.
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem została zatwierdzona przez Inżyniera , w tej chwili trwa wprowadzanie uwag przez Zamawiającego.

Wnioski o zarwierdzenie SSTWiORB przedłożone do Zatwierdzenia przez Wykonawcę obecnie są w trakcie weryfikacji.