Podwykonawcy

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres umowy
1. Tree Capital Sp. z o.o.  z siedzibą w m. Łubna Wykonanie robót rozbiórkowych
2. PKP Energetyka S.A. Usunięcie kolizji linii LPN 15 kV
Usunięcie kolizji sieci trakcyjnej WK-1 i WS-5
Zasilenie placu budowy przy WK-1 i WS-5
3. Jakubowski Zbigniew Usługi Budowlane "ZYBBUD" Wykonanie robót zbrojarskich na obiektach inżynierskich
4. BUD-RAW Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie budynku MOP oraz elementów małej architektury zgodnie z projektem wykonawczym
5. PILAR RAIL Sp. z o.o. Wykonanie robót torowych
6. AW BAUTEX Sp. z o.o. Wykonanie robót żelbetonowych i innych na obiektach inżynierskich
7. Firma Budowlana Łukasz Pawłowski Wykonanie robót żelbetonowych, montaż przepustów
8. SAG ELBUD Gdańsk S.A. Kompleksowa przebudowa linii WN 110 kv relacji Pilawa - Mińsk Mazowiecki
9. KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
10. Zakład Budownictwa Wodnego "BUD-WOD" Sp. z o.o. Przebudowa rowów, cieków melioracyjnych
11. Soletanche Polska Sp. z o.o. Wykonanie fundamentów palowych pod obiekty wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
(projektów technologicznych i/lub wykonawczych)
12. Artex Annasiewicz Artur Wykonanie robót brukarskich
13. P.U.H. DAF-TEL Andrzej Frączyk Wykonanie urządzeń teletechnicznych i budowa kanału technologicznego
14. MENARD Polska Sp. z o.o Kompleksowe wykonanie wzmocnień gruntu, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
(projektów technologicznych i/lub projektów wykonawczych)
15. TRANS-MAR Marcin Szlosek Wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich
16. P.P.H.U TRANS-TOM Tomasz Koper Wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich
17. TELWAY sp. z.o.o Dostawa i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem wraz z jego uruchomieniem,
utrzymaniem oraz wykonaniem projektu wykonawczego/technologicznego SZR
18. Ireneusz Machuta "IMKOP" Firma Usług Wielobranżowych Wykonanie robót ziemnych i innych
19. NOTEX Tomasz Nowacki Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego (1-40 cm)
20. Socjalna Spółdzielnia Przystanek z siedzibą w m. Czerwony Bór Kompleksowe przeniesienie krzyży przydrożnych, kapliczek, tablic pamiątkowych
21. Łódzka Fundacja Badań Naukowych Wykonanie ekshumacji Mogiły Powstańczej z 1863 r.
22. Saferoad Grawil Sp. z.o.o. Kompleksowe wykonanie oznakowania drogowego, poziomego
23. Tarcopol Sp. z.o.o. Ułożenie mieszanek - asfalty lane
24. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'Kurpiewski" Jan Kurpiewski Przebudowa sieci elektroenergetycznych i innych
25. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych "Instal-Kan" Montaż przepustów z rur stalowych PE-HD
26. DAWIS Sp. z o.o. Wykonanie zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
27. BUD-RAW Sp z.o.o. Wykonanie przebudowy drenażu rolniczego i kanalizacji deszczowej
28. ENIWAY Sp. z o.o. Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inzynierskich WD-15 i WK-1
29. ENIWAY Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej
30. B2 Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk garnkowych i elastomerowych wraz z wykonaniem projektów wykonawczych/technologicznych łożysk
31. Milata Leos Wykonanie stabilizacji podłoża
32. MTM NOWUM Sp. z o.o Kompleksowa przebudowa sieci gazowych
33. BBR Polska Sp. z o.o. Wykonanie sprężenia konstrukcji obiektów inzynierskich
34. FREYSSINET Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż dylatacji
35. RINKON Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej i urządzeń oczyszczających
36. P.P.H.U TRANS-TOM Agnieszka Kopera Wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich
37. STANEX Sp. z o.o. Wykonaie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich
38. SWS-Dawid Siuta Wykonanie robót zbrojarskich na obiektach Inzyierskich
39. F.H.U. "DORKOSTAL" Wykonanie robót zbrojarskich na obiektach inżynierskich
40. JW. UNIWERSUM Sp z o.o. Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inzynierskich WD-15 i WK-1
41. DWD SYSTEM Sp. z o.o. Dostawa i montaż elentów odwodnienia obiektów inżynierskich wraz z wykonaniem dokumentacji projektów technologicznych odwodnienia
42. PPHU STAL-BUD Ryszard Syta, Elżbieta Kajmowicz Sp. j. Wykonanie projektu technologicznego, wytworzenie, montaż oraz zabezpieczenie balustrad stalowych
43. ViaCon Polska Sp. z o.o. Montaż przepustów drogowych z blachy falistej
44. BUDPOL Sp. z o.o  Wykonanie podbudowy betonowej C8/10, wykonanie warstwy poślizgowej z geowółkniny ( zgodne z KTKNS), wykonanie nawierzchni betonowej C35/35 w technologi WBO - odkrytego kruszywa
45. Michał Jurewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KADAKRYL Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych i nawierzchni chodników
46. STALPRODUKT S.A. Dostawa i montaż barier stalowych ochronnych drogowych i mostowych
47. Piotr Cieśla F.H.U. Kowex Uzupełnienie poboczy
48. WOMAR Tomasz Woźniak Wykonanie ekranów akustycznych
49. PEBE Paweł Błądek Wykonanie drenażu podłużnego
50. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUHEN Henryk Duraj Dostawa i montaż barier stalowych ochronnych
51. Selgeo ND Przemysław Losert Montaż stalowej konstrukcji
52. HYDROTECC-ANG Sp. z o.o.  Wykonanie uszczelnień i izolacji natryskowej
53. Usługi Budowlane i Roboty Ziemne Łukasz Krawczyk Wykonanie murów z gruntu zbrojonego wraz z wykonaniem zasypki i fundamentu
54. Jan-Bud Janusz Grzelązka  Wykonanie murów z gruntu zbrojonego wraz z wykonaniem zasypki i fundamentu
55. Anticor sp. z o.o. Roboty budowlano-montażowe obejmujące uszczelnienie rury osłonowej
56. SA GROUP sp. z o.o. sp. k. Wykonanie robót brukarskich