Podwykonawcy

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres umowy
1. Tree Capital Sp. z o.o.  z siedzibą w m. Łubna Wykonanie robót rozbiórkowych
2. PKP Energetyka S.A. Usunięcie kolizji linii LPN 15 kV
Usunięcie kolizji sieci trakcyjnej WK-1 i WS-5
Zasilenie placu budowy przy WK-1 i WS-5
3. Jakubowski Zbigniew Usługi Budowlane "ZYBBUD" Wykonanie robót zbrojarskich na obiektach inżynierskich
4. BUD-RAW Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie budynku MOP oraz elementów małej architektury zgodnie z projektem wykonawczym
5. PILAR RAIL Sp. z o.o. Wykonanie robót torowych
6. AW BAUTEX Sp. z o.o. Wykonanie robót żelbetonowych i innych na obiektach inżynierskich
7. Firma Budowlana Łukasz Pawłowski Wykonanie robót żelbetonowych, montaż przepustów