Sierpień 2016

  • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego MOP w sprawie zagospodarowania
  • geodezja – prace w terenie, aktualizacja map
  • inwentaryzacja przyrodnicza
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek
  • opracowanie dokumentacji sieci energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych