Sierpień 2017

  • Trwa weryfikacja koncepcji systemu zarządzania ruchu przez Zamawiającego
  • Wykonawca złożył kolejne tomy projektów wykonawczych oraz SSTWiORB do weryfikacji
  • Rozpoczęto wycinkę drzew i krzewó na odcinku DK17 w km 27+900 - 40+915
  • Zdjęto werstwę humusu po stronie prawej trasy głównej w km 27+900 - 30+000, 30+375 - 30+500, 38+900 - 39+200, 39+500 - 39+700,  40+100 -40+550,
    drogi obsługująco-autobusowej P14 oraz drogi obsługującej P17
  • Wykonano rozbiórkę nawierzchni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa oraz barier ochronnych stalowych na odcinku trasy głównej  29+850 - 30+400 (WS-5)
  • Wykonano wykopy oraz warstwę wyrównawczą z betonu niekonstrukcyjnego na obiekcie WD-13
  • Rozpoczęto przebudowę kolizji elektroenergetycznej SN2
  • Rozpoczęto przebudowę kolizji telekomunikacyjnej nr 1