Sierpień 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni lewej w km: 35+600 - 36+200, 39+100 - 39+300
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - dróg bocznych: P17 w km: 2+850 - 3+300
 • Rozbiórkę podbudowy DK17 w km 36+000 - 36+700
 • Rozbiórkę elementów dróg i ulic
 • Wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn przemieszczeniowych:|
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 38+100 - 38+560
  - dróg poprzecznych: DW805
 • Wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 38+100 - 38+560 oraz 39+750 - 40+017
 • Wykonano nasypy na S17 i oraz na drogach poprzecznych DP1312W i DG131018W, DP1314W, DW805 oraz drogach bocznych P14, P15, P17, L16, L17, L22, L23, L26, węzła Lipówki oraz MOP
 • Wykonano wykopy na odcinkach:
  - na trasie głównej S17 jezdni lewej w km: 34+250 - 34+400, 35+500 - 36+600, 38+100 - 38+560, 39+300 - 40+600 oraz jezdni prawej 35+300 - 36+600
  - węzła Lipówki
 • Wykonywano stabilizację GWN podłoża na odcinkach trasy głównej S17 jezdni prawej w km 30+700 - 31+110, 34+000 - 34+200, 34+875 - 35+350
 • Wykonywano stabilizację podłoża na odcinkach dróg bocznych L16, L19, L26 trasy głównej S17 jezdni lewej oraz prawej
 • Wykonywano warstwę podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni prawej w km 32+200 - 32+700, 33+000 - 34+200, 36+660 - 37+500, 38+580 - 39+250, 40+040 - 40+460
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinkach:
  -  trasy głównej S17 jezdni prawej oraz lewej
  - dróg bocznych: P26 w km 3+175 - 3+300
 • Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej drogi bocznej L19
 • Wykonano warstwę podbudowy z AC22P drogi bocznej P14
 • Wykonano warstwę wiążącą z AC16W oraz skropienia dróg bocznych P14, L19

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - zbrojenie i betonowanie murków na ustroju nośnym
  - wymiana gruntu pod mury oporowe
  - wykonywanie murów oporowych
  - wykonywanie drenażu za przyczułkami
  - zasypki korpusów
  - montaż desek gzymsowych i zbrojenia
  - demontaż podparcia ustroju nośnego
 • WD-12:
  - układania papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
  - montaż krawężników
  - montaż zbrojenia kap chodnikowych
  - montaż desek gzymsowych
 • WD-13:
  - Układania nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
 • WEG-1:
  - montaż konstrukcji
  - wymiana gruntu pod mury oporowe
 • WD-14:
   - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
  - montaż desek gzymsowych
 • KP-3:
  - pochylnia jezdnia prawa: układanie nawierzchni na pochylni
  - jezdnia lewa: montaż podparcia, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, izolacja cienka fundamentów
 • WD-15:
  - przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
  - montaż podparcia ustroju nośnego
 • WK-1
  - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych
  - montaż kolektora odwadniającego
  - roboty torowe  i trakcyjne
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-24 j. lewa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł, zbrojenie i betonowanie zespolenia, zasypki, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
  - PE-26 j. prawa - zasypki, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy, beton ochronny
  - PE-27 j. prawa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka, zasypki,  zbrojenie płyt przejściowych
  - PE-30a - wykonywanie płyt przejściowych
  - PE-33 - montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka
  - PE-35b - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, układanie prefabrykatów
  - PE-35c - zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka, zbrojenie i betonowanie zespolenia
  - PE-42 j. prawa - zbrojenie i betonowanie zespolenia, zbrojenie i betonowanie skrzydeł
  - PE-42a - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz skrzydeł, zbrojenie i betonowanie zespolenia, izolacja cienka
  - PE-47 j. lewa - zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie zespolenia, zbrojenie i betonowanie skrzydeł

Roboty branżowe

 • Budowa przykanalików drenażu podłużnego w km 30+734, 30+955, 33+191, 33+388, 33+588, 39+033, 39+233, 40+130
 • Budowa przepustów PE-HD - PR-21, pR-34
 • Budowa przepustów PE-HD pod zjzadani P14
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie - kolizja nr 2, 4, 5
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN200
 • Przebudowa drenażu rolniczego - kolizja nr 7
 • Przebudowa rowów melioracyjnych - MEL-2
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa zbiorników retencyjnych ZB05, ZB06, ZB03
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej
 • Przebudowa wodociągów - kolizja nr 6,9