Styczeń 2017

  • procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID w Urzędzie Wojewódzkim
  • opracowywanie projektu wykonawczego
  • weryfikacja "Planu Działań Ratowniczych" - część Techniczno-Budowlana
  • weryfikacja opracowanej koncepcji zarządzania ruchem
  • weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko