Styczeń 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach trasy głównej S17:
  - w km: 37+440 - 37+495
  - w km: 38+515 - 38+700
  - w km: 39+445 - 39+540
  w ilości 3 390 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca L25 w km: 0+000 - 0+420
  - DP1312W w km: 0+350 - 0+440
  - DW805 w km: 0+820 - 0+940
  - łącznice L3 i L4 w km: 0+000 - 0+120
  o łącznej ilości 3 780 m³
 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej S17 w km 31+115 - 31+155 w ilości 1 200 m³

Roboty mostowe

 • PPI - (przejście podziemne dla pieszych) - zmontowano konstrukcję Multiplate
 • WS-5:
  - oś 1: wykonywano zbrojenie i betonowanie korpusów przyczółka
  - oś 2: zabetonowano słupy S2
  - oś 3: wykonywanie wykopów, beton niekonstrukcyjny oraz próbne obciążenie pali CFA
 • WD-12:
  - P(podpory)  2, 3: zbrojono i zabetonowano słupy
 • WD-13:
  - zabetonowano ustrój nośny
 • WEG-1:
  - wykonano wykop i wymianę gruntu
 • WD-14;
  - przygotowano podłoże pod ustrój nośny
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 3: wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentów
 • WD-15:
  - P1 i P4 trwa zbrojenie i deskowanie korpusów
 • WK-1;
  - zabetonowano fundamenty P3 to 1, P5 tor 1, P4 tor 1 i 2
  - zabetonowano korpus P1 tor 2 oraz słupy P2 tor 2 i P3 tor 1 i 2
 • WEG-2
  - oś B i C zabetonowano ściany
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-28 j. prawa, - wykonano zespolenie
  - PE-30 j. prawa, - wykonano skrzydła oraz zespolenie
  - PE-35a - wykonano skrzydła oraz zespolenie
  - PE-25 - wykonano skrzydła oraz zespoleniena 30% długości przepustu
   

Roboty branżowe

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN4, NN6, NN7, NN12, SN3, SN4, SN5, SN6
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych nr 2 (PKP utrzymanie), 3 oraz 5 (linia światłowodowa)
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 12, kolizja nr 14, kolizja nr 15, kolizja nr 16, kolizja nr 17, kolizja nr 18, kolizja nr 21, kolizja nr 23, kolizja nr 24, kolizja nr 26, kolizja nr 27, kolizja nr 30, kolizja nr 33, kolizja nr 36, kolizja nr 41, kolizja nr 42, kolizja nr 43, kolizja nr 44, kolizja nr 45, kolizja nr 46, kolizja nr 47
 • Przebudowa sieci gazowych wysokiego cisnienia DN500 -  kolizje nr 2, 3, 4, 5
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia - kolizja nr 6,
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizja nr 8,
 • Budowa kanalizacji deszczowej,
 • Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej na MOP Lipówki,