08.09.2017 - rozbiórka wiaduktu WS-5 w miejscowości Lubice, km 30+161