20.09.2017 - rozbiórka korpusu wiaduktu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków w km 39+200

Rok: 
Miesiac: