27.09.2017- rozdrabnianie gruzu po wyburzeniu korpusu wiaduktu kolejowego przy WK-1 w km 39+200.

Rok: 
Miesiac: