27.10.2017 - zbrojenie fundamentu po obiekt WD-15 w miejscowości Lipówki

Rok: 
Miesiac: