28-11-2017 - betonowanie ławy fundamentowej WEG 1 (przejście dla dużych zwierząt) w km. 34+632, Puznówka

Rok: 
Miesiac: