Montaż nawierzchni torowej objazdu linii kolejowej nr 12 na czas budowy obiektu WK-1, Lipówki km 39+200 - 04.08.2017