Wrzesień 2016

  • uzupełnienie dokumentacji geologiczno-inżynieryjskiej i hydrogeologicznej
  • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego MOP w sprawie zagospodarowania
  • geotechniczne warunki posadowienia
  • projekty podziału nieruchomości
  • opracowanie dokumentacji sieci energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych